BcISLogo
Bio-chemical Infomatics Solutions
Lab Products and Services
English Version

Limulus Pyrotell Accessories Pyros Kinetix Flex Fungitell IVD Pyros Express

 Αρχική   Εταιρεία   Προϊόντα   Συνεργάτες   Πιστοποιητικά   Υπηρεσίες   links   Επικοινωνία 

diagnosis Διαγνωστικά
(IVD - In Vitro Diagnostics)


Fungitell Assay
Product Insert | Product Info Sheet

Fungitell Site

Σχετικά με το Fungitell

Το Fungitell είναι ένα πολύ ευαίσθητο και γρήγορο διαγνωστικό test για την ανίχνευση της (1-3)-β-D-γλυκάνης σε ορό αίματος. Τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα σε σύντομο χρονικό διάστημα που δεν ξεπερνάει την μια ώρα.

Η δυνατότητα που προσφέρει το Fungitell assay στο να ανιχνεύει χαμηλά επίπεδα (1-3)-β-D-glucan, της τάξη του pg, βοηθά τους κλινικούς Ιατρούς στην διάγνωση της Διηθητικής Μυκητίασης (IFD) στα πρώιμη στάδια της ασθένειας.

Επισκόπηση

Το Fungitell assay μετράει επίπεδα (1-3)-β-D-γλυκάνης στον ορό αίματος. Το αντιδραστήριο ανίχνευσης είναι ένα βιολογικό παράγωγο βασισμένο σε τροποποιημένο Limulus Amebocyte Lysate (LAL), ένα παράγωγο των κυττάρων αίματος του Horseshoe Crab της βόρειας Αμερικανικής. Το assay βασίζεται σε μια τροποποίηση του LAL μονοπατιού. Το αντιδραστήριο Fungitell είναι τροποποιημένο έτσι ώστε να αποκλείει τον Factor C και επομένως να παρακάμπτει τον activated factor B και να αντιδρά μόνο στην (1-3)-β-D-γλυκάνη δια μέσου του μονοπατιού που μεσολαβεί ο Factor G. Αυτό καθιστά το αντιδραστήριο ιδιαίτερα στοχευμένο για (1-3)-β-D-γλυκάνη και δεν αντιδρά με πολυσακχαρίτες, συμπεριλαμβανομένων των β-γλυκάκων με διαφορετικούς γλυκοσιδικούς δεσμούς.

Enzyme Cascade

cascade

Όταν η (1-3)-β-D-γλυκάνη είναι παρούσα στο δείγμα, ενεργοποιεί τον Factor G, μια ζυμογόνο πρωτεάση Σερίνης. Ο activated Factor G μετατρέπει το ανενεργό proclotting ένζυμο στο ενεργό, το οποίο με την σειρά του αποκόπτει pNA από το χρωμογόνο πεπτιδικό ένζυμο, Boc-Leu-Gly-Arg-pNA, δημιουργώντας ένα χρωμοφόρο που απορροφά στα 405 nm. Το αντιδραστήριο χρησιμοποιείται στο Fungitell kinetic assay, για την ανίχνευση του ρυθμού αύξησης της οπτικής πυκνότητας σε ένα δείγμα. Αυτός ο ρυθμός μεταφράζεται με μία πρότυπη καμπύλη για την παραγωγή εκτίμησης της συγκέντρωσης (1-3)-β-D-γλυκάνης σε ένα δείγμα.

Παρόμοια με τα enzyme immunoassays, το Fungitell assay πραγματοποιείται σε microplates και διαβάζεται σε ένα incubating reader. Ανόμοια όμως με τα standard enzyme immunoassays, το Fungitell assay δεν απαιτεί βήματα καθαρισμού. Όλα τα αντιδραστήρια που προστέθηκαν παραμένουν στα πηγάδια. Μπορεί να ολοκληρωθεί περίπου σε μια ώρα.

Τον Μάιο του 2004 ο FDA έδωσε άδεια για την πώληση του Fungitell kit ώστε να χρησιμοποιηθεί στην διάγνωση Μυκητιάσεων. Το Μάρτιο του 2008, το Fungitell assay σημάνθηκε ως CE marked για την πώληση στην Ευρώπη.

Κλινική Σημασία

Υπάρχει αύξηση της παρατήρησης λοιμώξεων, που οφείλονται σε μύκητες, τόσο από κύρια αλλά και ευκαιριακά παθογόνα κυρίως σε ανοσοκατασταλμένους ασθενής. Οι διηθητικές μυκητιάσεις, ως ευκαιριακές λοιμώξεις, είναι συχνές σε ασθενής με αιματολογική κακοήθεια και AIDS ενώ είναι υπεύθυνες για ένα αυξανόμενο αριθμό νοσοκομειακών λοιμώξεων, ιδιαίτερα σε λήπτες μεταμόσχευσης οργάνων και ασθενής που λαμβάνουν ανοσοκατασταλτικές θεραπείες.

Κοινή κύριοι παθογόνοι μύκητες που προσβάλουν τους ανθρώπους είναι οι Candida spp. και Aspergillus spp. ενώ οι ευκαιριακοί περιλαμβάνουν τους Fusarium spp., Trichosporon spp., Saccharomyces cerevisiae, Acremonium, Coccidioides immitis, Histoplasma capsulatum, Sporothrix schenckii και Pneumocystis carinii. Η (1-3)-β-D-γλυκάνη που παράγεται από αυτούς τους οργανισμούς μπορεί να ανιχνευτεί από το Fungitell assay.

Υπό κανονικές συνθήκες ο ανθρώπινος ορός περιέχει χαμηλά επίπεδα (1-3)-β-D-γλυκάνης, χαρακτηριστικά 10-40 pg/mL, πιθανότατα από συμβιωτικούς μύκητες που βρίσκονται στο πεπτικό και γαστρεντερικό σωλήνα. Οι περισσότεροι παθογόνοι μύκητες έχουν (1-3)-β-D-γλυκάνη στα κυτταρικά τους τοιχώματα και μικρές ποσότητες απελευθερώνονται στην κυκλοφορία του αίματος κατά την διάρκεια της ζωής τους. Έτσι η (1-3)-β-D-γλυκάνη εμφανίζεται στον ορό αίματος σε περιπτώσεις διηθητικών μυκητιασικών λοιμώξεων (invasive fungal infection (IFI)). Η παρακολούθηση του ορού αίματος για αυξημένα και σταδιακά αυξανόμενα επίπεδα γλυκάνης παρέχει ένα βολικό συμπληρωματικό δείκτη για IFI. Επίπεδα πλέον των 80 pg/mL, σε ασθενής υψηλού κινδύνου, θεωρούνται θετικά.

Το Fungitell assay προορίζεται για πιθανή διάγνωση μυκητίασης. Πρέπει να χρησιμοποιείται σε συνδυασμό με άλλες διαγνωστικές μεθόδους. Το Fungitell assay δεν ανιχνεύει συγκεκριμένα είδη μυκήτων όπως το γένος Cryptococcus, το οποίο παράγει πολύ χαμηλά επίπεδα (1-3)-β-D-γλυκάνης. Αυτό το assay δεν ανιχνεύει επίσης τους Zygomycetes, όπως Absidia, Mucor και Rhizopus, για τους οποίους δεν είναι γνωστό να παράγουν (1-3)-β-D-γλυκάνη.

Δείγματα Ασθενών

Τα δείγματα Ορού πρέπει να συλλέγονται σε στείρους σωλήνες κενού που θα τους επιτρέπουν να πήζουν και στην συνέχεια να ξεχωρίζεται ο ορός από το πήκτωμα με φυγοκέντριση, πχ περίπου 1800 rpm για 10 λεπτά. Συλλέγετε το δείγμα ορού υπό ασηπτικές συνθήκες και τοποθετείτε κλάσματα σε σωλήνες αποθήκευσης. Για κάθε δείγμα ασθενούς απαιτούνται 0,5 mL ορού.

Ο Ορός είναι το μόνο είδος δείγματος αυτή τη στιγμή που είναι εγκεκριμένος για χρήση με το Fungitell assay. Ορός που είναι έχει εμφανή σημάδια αιμόλυσης, λιπιδαιμικά, ίκτερου ή θολότητας δεν είναι κατάλληλος για χρήση μετο Fungitell assay.

Επείδη οι μυκητιάσεις είναι μια δυναμική διαδικασία η επανάληψη του ελέγχου, τυπικά 2-3 φορές τη βδομάδα, βελτιώνει την ευαισθησία.

Τιμές Αναφοράς
-<60 pg/ml
?60-79 pg/ml
+>/=80 pg/ml

Το Fungitell assay προορίζεται για πιθανή διάγνωση μυκητίασης. Πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε συνδυασμό με άλλες διαγνωστικές μεθόδους. Το Fungitell assay δεν ανιχνεύει συγκεκριμένα είδη μυκήτων όπως το γένος Cryptococcus το οποίος παράγει πολύ χαμηλά επίπεδα (1-3)-β-D-γλυκάνης. Αυτό το assay δεν ανιχνεύει επίσης τους Zygomycetes, όπως Absidia, Mucor, και Rhizopus, για τους οποίους δεν είναι γνωστό να παράγουν (1-3)-β-D-γλυκάνη.

Fungitell Kit
5,6 mL/vial, 2 vials/pack

#FT001 110 tests

Designer: G. Pap
Hosted by: BcIS
limulus